30 Δεκεμβρίου 2016 - Γνωρίζοντας τον Θεό στις χαρές και στις δυσκολίες της ζωής

30 Δεκεμβρίου 2016

Γνωρίζοντας τον Θεό στις χαρές και στις δυσκολίες της ζωής

Το «φως της γνώσεως» που ανέτειλε στον κόσμο με τη γέννηση του Χριστού έχει δώσει στον κάθε άνθρωπο τη δυνατότητα να ανακαλύψει τον δρόμο που οδηγεί προς την επίγνωση της αγάπης του Πατρός. Αυτό το φως φέγγει μέσα από τις διάφορες περιστάσεις της ζωής που, κατά καιρούς φέρνει άλλοτε χαρά και άλλοτε θλίψη.

Γνωρίζουμε τον Θεό μέσα από τη σχέση που θα αποκτήσουμε μαζί του. Γνωρίζουμε την παρουσία Του και την αγάπη Του μέσα από το προνομιακό Του έργο, με το οποίο ποιμαίνει τον κάθε άνθρωπο στις φάσεις της ζωής του. Τον γνωρίζουμε μέσω της κλήσης που Αυτός απευθύνει στον καθέναν μας˙ μια κλήση που μας εισάγει σε διαφορετικά μονοπάτια της ζωής και μας εκθέτει σε διάφορες συνθήκες που μας φέρνουν σε επαφή με ποικίλους ανθρώπους. Οι συνθήκες αυτές απαιτούν να αναλάβουμε ορισμένα καθήκοντα που μπορούν να υπερβούν τις δυνάμεις μας,  ενώ οι άνθρωποι που έχουμε κληθεί να διακονήσουμε μπορούν να δοκιμάσουν  την υπομονή μας με υπερβολικό τρόπο. Τον γνωρίζουμε στα βάσανα, στις πρόσκαιρες ή τις χρόνιες αποτυχίες, στις αρρώστιες μας ή στις αρρώστιες των δικών μας... Τον γνωρίζουμε όμως και στη βοήθεια που δεχόμαστε από  Αυτόν, που δίδεται ώστε να  υπερνικήσουμε όλα αυτά ή άλλα εμπόδια και δυσκολίες που συναντάμε στον δρόμο της ζωής. Είναι μια γνώση που βοηθά στην καθοδήγηση του κάθε ανθρώπου στην προσωπική του πορεία προς την τελειοποίησή του.

«Είναι μια οδυνηρή, απολαυστική, επιβλητική, συγκλονιστική γνώση που αφυπνίζει μέσα μας την υπευθυνότητα, θερμαίνει την προσευχή και μας φέρνει πιο κοντά στον Θεό.

Κατ΄ αυτή τη γνώση, εγώ δεν βλέπω πλέον τον Θεό μόνο ως Δημιουργό και Προνοητή των πάντων ή ως Μυστήριο που φανερώνεται σ’ όλους, προσφέροντάς τους τις ίδιες τρόπον τινά δωρεές∙ Τον γνωρίζω από την ιδιαίτερη φροντίδα που επιδεικνύει για μένα, από την εγκάρδια σχέση Του με μένα… Αλλά η  σχέση αυτή οικειότητας του Θεού με μένα δεν με αποτρέπει από την αλληλεγγύη προς τους άλλους, από τα καθήκοντα μου απέναντι στους άλλους, απέναντι στην οικογένεια, στο έθνος, στον τόπο μου, στην εποχή μου, στον κόσμο της εποχής μου.» Επομένως, μέσα από αυτή την εγκάρδια σχέση με τον Θεό, δεν θα γνωρίσω μόνο τον εαυτό μου, αλλά θα ανακαλύψω και θα γνωρίσω άλλους. Επίσης, αυτή η σχέση θα με παρακινήσει να αγωνισθώ για  την ενότητα της πίστεως δια του συνδέσμου της αγάπης που είναι η αληθινή έννοια της Εκκλησίας.

Σκέψεις παρμένες από βιβλίο του π. Δημητρίου Στανιλοάε,
Η Περί Θεού Ορθόδοξη Χριστιανική Διδασκαλία, Εκδόσεις Αρμός, 2011, σ. 46-47