30 Σεπτεμβρίου 2012 - H εκκλησιαστική κοινότητα δεν συμπαραστέκεται μόνο

30 Σεπτεμβρίου 2012

H εκκλησιαστική κοινότητα δεν συμπαραστέκεται μόνο

Γνωρίζοντας τις δυσκολίες που διαμορφώνονται σχετικά με την περίθαλψη του ανθρώπου που βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της ζωής  αλλά και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλονται από τους αφοσιωμένους  επιστήμονες οι οποίοι υπηρετούν στον χώρο της Υγείας, οφείλουμε να συνεργασθούμε με τις υπηρεσίες και αυτούς που φροντίζουν τον πάσχοντα, αναγγέλλοντας, με αυτό τον τρόπο,  την αγάπη του Χριστού. Μια ποιμαντική προσέγγιση [προς αυτόν που υποφέρει] δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη προγραμμάτων που προωθούν  μια «κοινωνικής δράσης».  Εκφράζει κάτι πιο ουσιαστικό: ότι η εκκλησιαστική κοινότητα και κάθε μέλος της δεν συμπαραστέκεται μόνο στον άλλον. “ Σ υ ν - β ι ώ ν ε ι ”  την δοκιμασία του άλλου,  σ υ σ τ α υ ρ ώ ν ε τ α ι  με τον άλλον, όπως ο Χριστός σταυρώνεται για μας. Ο καθένας συσταυρώνεται με τον Χριστό και μαζί του  ανασταίνεται.

π. Σταύρος Κοφινάς
Από την ομιλία του στην έναρξη του Β’ Συνεδρίου της Ρόδου