ΠΑΣΧΑ 2018 - ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

ΠΑΣΧΑ 2018
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
!

«Όταν ακούς ότι, κατ’ εκείνο τον καιρό, [ο Χριστός] λύτρωσε τις ψυχές από τον άδη και πραγματοποίησε ένδοξο έργο, μη νομίσεις ότι όλα αυτά είναι μακριά από την ψυχή σου… Αυτός κατεβαίνει στα δύο μέρη, στο βάθος του άδη και στο βάθος της καρδιάς, όπου κυριαρχείται η ψυχή από το θάνατο, μαζί με τους λογισμούς της, και φέρνει έξω τον νεκρό Αδάμ από το σκοτεινό βυθό [του τάφου]. 

Έρχεται λοιπόν ο Κύριος στις ψυχές που τον επιζητούν, στο βάθος της καρδιάς του άδη, και εκεί διατάζει το θάνατο λέγοντας˙ ελευθέρωσε τις φυλακισμένες ψυχές που με επιζητούν, αυτές που τις κρατάς με τη βία. Συντρίβει λοιπόν τις βαρειές πέτρες που βρίσκονται πάνω στην ψυχή και την πλακώνουν, ανοίγει τους τάφους, ανασταίνει αυτόν που πράγματι ήταν νεκρός, και βγάζει έξω από την σκοτεινή φυλακή την φυλακισμένη ψυχή. 

Όπως το σώμα βρίσκεται κοντά στην ψυχή, έτσι και ο Κύριος είναι πολύ κοντά μας για να έρθει και ν’ ανοίξει τις κλειστές πόρτες της καρδιάς μας, και να μας δωρίσει τον ουράνιο πλούτο.  Διότι είναι αγαθός και φιλάνθρωπος και οι υποσχέσεις του είναι αληθινές, μόνο αν υπομείνουμε μέχρι το τέλος να τον επιζητούμε».

Μακάριος ο Αιγύπτιος
Ομιλία Πνευματική IA
΄
Φιλοκαλία, Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», 1985, σσ. 193-199