Δραστηριοτητες Δικτυου

Δραστηριότητες τοῦ Πατριαρχικοῦ Δικτύου 

Τό «1ο Διεθνές Συνέδριο το Οκουμενικο Πατριαρχείου γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στόν Χρο τς γείας» πραγματοποιήθηκε στή Ῥόδο, μεταξύ 8ης καί 12ης Ὀκτωβρίου 2008. Ἀσχολήθηκε μέ θέματα πού σχετίζονται μέ τήν ἔννοια τῆς ποιμαντικῆς καί μέ τήν διακονία τοῦ ἀρρώστου πού περιθάλπεται, κυρίως, σέ νοσηλευτικούς χώρους. Σε αὐτό ἔλαβαν μέρος ἑκατόν ἑβδομήντα σύνεδροι. 

Τό 2ο Διεθνές Συνέδριο πραγματοποιήθηκε πάλι στή Ῥόδο μεταξύ 12ης και 16ης Ὀκτωβρίου 2011. Τό θέμα τοῦ συνεδρίου ἦταν «Ἡ Πρό τῶν Πυλῶν τοῦ Θανάτου Μέριμνα». Ἀσχολήθηκε μέ τόν θάνατο ἀπό ἰατρικῆς, θεολογικῆς, φιλοσοφικῆς, ψυχολογικῆς καί ποιμαντικῆς πλευρᾶς, μέ μία ἰδιαίτερη ἔμφαση στήν ἀνακουφιστική μέριμνα (palliative care) καί στήν ἰατρική, ψυχολογική καί πνευματική φροντίδα πού προσφέρεται σέ αὐτούς πού πάσχουν ἀπό ἀνίατες ἀσθένειες καί βρίσκονται στό τελευταῖο στάδιο τῆς ζωῆς τους. Σέ αὐτό τό συνέδριο, ἔλαβαν μέρος διακόσιοι σύνεδροι.

Ἐκτός ἀπό τά δύο συνέδρια, τό Πατριαρχικό Δίκτυο ἔχει ἐκδώσει καί σχετικό βιβλίο μέ τίτλο «Θεραπείαν Προσάγοντες-Εἰσαγωγή στήν ποιμαντική διακονία στόν χῶρο τῆς ὑγείας».

Ἀκόμη, σέ συνεργασία  μέ τήν Μητρόπολη Ἁγίου Φραγκίσκου ὀργάνωσε τόν Φεβρουάριο τοῦ 2013 μία πνευματική ἡμερίδα γιά τούς ἐπαγγελματίες Ὑγείας αὐτῆς τῆς περιφέρειας. Προβλέπεται ὅτι θά συνεργαστεῖ καί μέ ἄλλες Μητροπόλεις τοῦ Θρόνου, ὥστε νά πραγματοποιηθοῦν παρόμοιες ἐκδηλώσεις ὑπέρ τῆς πνευματικῆς ὑποστήριξης τῶν ἰατρονοσηλευτικῶν ἐπιστημόνων.

Ἐπιπλέον, τό Πατριαρχικό Δίκτυο ἔχει λάβει μέρος σέ διάφορες ἐκδηλώσεις καί σέ εὐρωπαϊκά συνέδρια. Στό πλαίσιο αὐτό, θά ὀργανώσει καί μία ἡμερίδα μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία τῆς Κρήτης προκειμένου νὰ ἀντιμετωπιστεῖ  ἡ αὔξηση τῶν αὐτοχειριῶν πού πλήττει τή μεγαλόνησο τόν τελευταῖο καιρό. Ἡ ἡμερίδα θά πραγματοποιηθεῖ τήν Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014 στὸ Κολυμπάρι τῆς Κρήτης.