Ανακοίνωση Προγράμματος

Πρόγραμμα εδώ

5ο Συνέδριο
του Οικουμενικού Πατριαρχείου
για την Ποιμαντική Διακονία στον Χώρο της Υγείας

Φροντίζοντας για την ανθρωπότητας Σήμερα,
μεριμνούμε για την ανθρωπότητας του αύριο

5–9 Οκτωβρίου
Ρόδος