Πατριαρχικά Μηνύματα

“Ἡ διακονία εἰς τόν χῶρον τῆς ὑγείας δέν γνωρίζει γεωγραφικά ὅρια καί δέν διακρίνει φυλάς, λαούς καί γλώσσας, ἀλλά ἀπευθύνεται ἀδιακρίτως καί ἀνεξαιρέτως πρός πάντα κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ πλασμένον ἄνθρωπον, ὡς ὁ Ἴδιος ὁ Θεός, ὁ Ἰατρός ψυχῶν τε καί σωμάτων, ἔπραξε καί πράττει."
~Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος

Τρίτη, 06 Οκτώβριος 2009