Ποιμαντική Διακονία στο χώρο της Υγείας

Σέ ὅλη τήν ἱστορία της, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, καί ἰδιαίτερα τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, εἶχε πάντοτε μιά ἀναπτυγμένη καί ἀξιοπρόσεκτη διακονία στό χῶρο τῆς ὑγείας.    Διαβάστε περισσότερα...
Ποιμαντική Σκέψη της Εβδομάδος

17 Αυγούστου 2019

Ἡ φύσις φέρει δάκρυα,
αλλ’ ἡ πίστις
αναχαιτίζει τοὺς κρουνοὺς
τῶν δακρύων.

Νικηφόρος Θεοτόκης
Κυριακοδρόμιον Τόμος 2