Ποιμαντική Διακονία στο χώρο της Υγείας

Σέ ὅλη τήν ἱστορία της, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, καί ἰδιαίτερα τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, εἶχε πάντοτε μιά ἀναπτυγμένη καί ἀξιοπρόσεκτη διακονία στό χῶρο τῆς ὑγείας.    Διαβάστε περισσότερα...
Ποιμαντική Σκέψη της Εβδομάδος

19 Απριλίου 2019

Πρόσμενε τον Κύριο!

Αλήθεια, η ψυχή μου σιωπηλά προσμένει τον Θεό˙

     μόνο από Εκείνον έρχεται η σωτηρία μου.

Μονάχα Εκείνος είναι ο λίθος μου και ο σωτήρας μου˙

     θα μείνω ακλόνητος για πάντα.*

Μείνε υποταγμένος στον ΚΥΡΙΟ και πρόσμενέ τον με υπομονή˙

     να μην αγανακτείς για αυτόν που ευημερεί στον δρόμο του, για άνθρωπο που πράττει παρανομίες. **

Πρόσμενε τον ΚΥΡΙΟ, και φύλαξε τον δρόμο του,

     και θα σε υψώσει  για να κληρονομήσεις τη γη·***

Πιστεύω ότι θα δω την καλοσύνη του ΚΥΡΙΟΥ

    στη γη των ζώντων.

Πρόσμενε τον ΚΥΡΙΟ ·

   μείνε δυνατός, και άφησε την καρδιά σου να πάρει θάρρος·

   πρόσμενε τον ΚΥΡΙΟ!****

*Ψαλμός 62 (61):1-2    **Ψαλμός 37 (36) :7 

***Ψαλμός 37(36) :34 ****Ψαλμός 27(26) :13-14