Ποιμαντική Διακονία στο χώρο της Υγείας

Σέ ὅλη τήν ἱστορία της, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, καί ἰδιαίτερα τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, εἶχε πάντοτε μιά ἀναπτυγμένη καί ἀξιοπρόσεκτη διακονία στό χῶρο τῆς ὑγείας.    Διαβάστε περισσότερα...
Ποιμαντική Σκέψη της Εβδομάδος

27 Οκτωβρίου 2019

«Ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν»
Λουκά 21, 19

«Όλες οι ταλαιπωρίες και οι θλίψεις που δεν συνοδεύονται από υπομονή προκαλούν διπλό βασανισμό. Διότι η υπομονή του ανθρώπου απομακρύνει τις συμφορές του, ενώ η μικροψυχία είναι μητέρα της ψυχικής οδύνης. Η υπομονή είναι μητέρα της παρηγοριάς και της δύναμης που γεννάται από την ευρυχωρία της καρδιάς.  Είναι δύσκολο να βρει ο άνθρωπος αυτή τη δύναμη μέσα στις θλίψεις του, εκτός αν δοθεί ως θείο χάρισμα, που ευρίσκεται διά της επίμονης ευχής και της εκχύσεως των δακρύων.»

Ισαάκ ο Σύρος
Λόγος ΜΣΤ’ 16