5ο Διεθνές Συνέδριο - Ρόδος

Ανακοίνωση

5ο Συνέδριο του Οικουμενικού Πατριαρχείου
για την Ποιμαντική Διακονία στον Χώρο της Υγείας

«Φροντίζοντας για την ανθρωπότητα σήμερα,
Μεριμνούμε για την ανθρωπότητα του αύριο»

5 - 9 Οκτωβρίου 2022
Ρόδος

(Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν προσεχώς)