Άρθρα

Πώς να συμπεριφερόμαστε μέσα στην ασθένεια (Αγγλικό κείμενο)

Ζωή μετά τον Καρκίνο, από τον π. Κλεόπα Στρογκύλη (Αγγλικό κείμενο)

Ἐκ τοῦ Τυπικοῦ τῆς μονῆς Παντοκράτορος

Welcoming and Caring for the Patient as a Person – Fr. Stavros Kofinas

If addiction is an answer, then what was the question? Towards a cultural and a theological understanding of addiction - Vasileios Thermos (Αγγλικό κείμενο)

The ‘psychological’ and the ‘spiritual’: an evolutional relationship within an ontological framework. A brief comment on Jung's ‘Self’ - Fr. (Grigorios) Chrysostom Tympas (Αγγλικό κείμενο)

Ο πόνος, υπαρξιακός και κοινωνικός ως ευκαιρία αλλαγής - π. Βαρνάβας Γιάγκου (video)

Healthcare and the Role of the Orthodox Church in Byzantium - Brady B. Lonergan (Αγγλικό κείμενο)

Προσέγγιση στὴ θεολογία τῶν παρακλητικῶν κανόνων - Ἀρχιμ. Νικοδήμου Σκρέττα

Οἱ τοῦ Δεκαπενταυγούστου Παρακλητικοί κανόνες - Παναγιώτη Ἰ. Σκαλτσῆ

Τό βιβλίο τῆς Παρακλητικῆς ὡς σταθερή Ποιμαντική τῆς Ἐκκλησίας