Ο εαυτός μας και ο άλλος - Μητρ. Αντώνιος του Σουρόζ

Ο εαυτός μας και ο άλλος - Μητρ. Αντώνιος του Σουρόζ

Μητρ. Αντώνιος του Σουρόζ

Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ

Στοχασμοί για τις ανθρώπινες σχέσεις

Ποιοι είμαστε; Τι θέλουμε από τη ζωή; Τι πραγματικά μετράει για μας και για τους γύ- ρω μας; Μια υπαρξιακή προσέγγιση από έναν άνθρωπο της Εκκλησίας αλλά και της Επιστή- μης. Απάνθισμα στοχασμών του Μητροπο- λίτη Αντωνίου του Σουρόζ (Anthony Bloom) που έζησε τη δίνη της εξορίας και του πολέ- μου. Προσωπικά βιώματα από την πολύχρονη δράση του ως γιατρός και κατόπιν ως ιερωμέ- νος, αλλά και μαρτυρίες τρίτων. Το έργο του- όπως και ο ίδιος- λιτό, ζεστό, άμεσο, συνάμα πυκνό και βαθύ. Μέσα από τις σελίδες αυτές αναδεικνύεται η αξία της ζωής και η ομορφιά που κρύβει μέσα του ο κάθε άνθρωπος.

ISBN: 978-618-5197-08-7

Λιανική τιμή: 9 €

Ανθολόγηση και Επιμέλεια: Μαρία Φαφαλιού