Εκκλησία και Ψυχική Υγεία

Εκκλησία και Ψυχική Υγεία

Εκκλησία και Ψυχική Υγεία

Σύγχρονες προκλήσεις

π. Αδαμάντιος Γ. Αυγουστίδης

Εκδόσεις: "Έννοια"

Η Θεολογία και η Εκκλησιαστική διακονία έχουν, άραγε, το δικαίωμα να αδιαφορήσουν για κάποια πτυχή του ανθρώπινου βίου, όταν αυτή είναι πρόξενος πόνου, δοκιμασιών και δυστυχίας; Η αυθόρμητη και αυτονόη­τη απάντηση είναι πως κάτι τέτοιο θα ήταν αδιανόητο.

Το αδιανόητο, όμως, παρουσιάζεται τραγικά υπαρ­κτό, εάν στρέψουμε το βλέμμα στο μέγα πλήθος των α­δελφών μας, που δοκιμάζονται από ψυχιατρικές παθή­σεις και διαταραχές, ενώ η εκκλησιαστική μέριμνα γι’ αυτούς παρουσιάζεται υποτυπώδης ή ανύπαρκτη.

Θα ήταν, βέβαια, άδικο να ισχυριστούμε ότι από την πλευρά της Εκκλησίας υπάρχει πλήρης αδιαφορία ή ό­τι δεν υπάρχει κανενός είδους φροντίδα για αυτούς τους αναξιοπαθούντες αδελφούς μας. Είναι, όμως, η εκκλη­σιαστική στάση απέναντι στο, πρόβλημα η δέουσα;

Δέστε τα περιεχόμενα