Αντιμέτωποι με τον Θάνατο – Επαγγελματίες που μεριμνούν γι’ αυτούς που πεθαίνουν και γι’ αυτούς που πενθούν

Αντιμέτωποι με τον Θάνατο – Επαγγελματίες που μεριμνούν γι’ αυτούς που πεθαίνουν και γι’ αυτούς που πενθούν

(In the Face of Death – Professionals who care for the dying and the bereaved) 

 Δανάη Παπαδάτου, PhD

 Springer Publishing Company

360  σελίδες  ISBN-13: 9780826102560

Περιγραφή

  Το Αντιμέτωποι με τον Θάνατο εξερευνά τις εμπειρίες  επαγγελματιών υγείας που μεριμνούν για βαρέως πάσχοντες ασθενείς, ασθενείς τελικού σταδίου και πενθούντες. Σε αυτό το βιβλίο, η Δανάη Παπαδάτου προσφέρει μια πρακτική προσέγγιση στην παροχή φροντίδας, καθώς και μια ευρεία και εις βάθος αντίληψη του πώς αντιδρά απέναντι στον θάνατο τόσο ο επαγγελματίας υγείας (health care provider) όσο και ο ασθενής.

 Η συγγραφέας αναλύει τα θέματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες υγείας όταν αναλαμβάνουν ασθενείς τελικού σταδίου και πενθούντες ασθενείς. Στα θέματα του βιβλίου περιλαμβάνονται: η κόπωση συμπόνιας, το αναπόφευκτο του να υποφέρεις και η δυνατότητα για ψυχική ανάπτυξη, η ψυχοσωματική κόπωση στον χώρο εργασίας, η λειτουργία της υποστηρικτικής ομάδας ενόψει του θανάτου και η ανθεκτικότητα και ανανέωση της υποστηρικτικής ομάδας.

 Τα κύρια θέματα είναι:

 Η Σχέση Φροντίδας εστιάζει στη σχέση ανάμεσα στον πάροχο φροντίδας και στο πρόσωπο που πεθαίνει ή που θρηνεί, και προτείνει ένα νέο μοντέλο φροντίδας βασισμένο στη μεταξύ τους σχέση

  • Ο Πάροχος Φροντίδας σε Ασθενείς Τελικού Σταδίου εξετάζει τις προσωπικές αντιδράσεις του επαγγελματία υγείας απέναντι στον θάνατο, χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο που επεξηγεί τη διαδικασία θλίψης του επαγγελματία υγείας
  • η Υποστηρικτική Ομάδα Αντιμέτωπη με τον Θάνατο παρέχει συστάσεις για αποτελεσματικές, διεπιστημονικές υπηρεσίες φροντίδας που υποστηρίζουν τους ασθενείς που πεθαίνουν ή πενθούν καθώς και τους επαγγελματίες υγείας.

Περιεχόμενα (Table of Contents)

Foreword
Preface
Acknowledgments

 SECTION I: THE CARING RELATIONSHIP
1. Society, Science and Death
2. A Relationship of Care
3. Distinct Features of the Helping Relationship
4. The Accompanying Process

 SECTION 2: THE CARE PROVIDER IN DEATH SITUATIONS
5. The Wounded Healer
6. A Model on Professionals' Grieving Process
7. The Rewards of Caregiving

 SECTION 3: THE TEAM IN THE FACE OF DEATH
8. Caregiving Organizations and Death
9. Team Functioning in Death Situations
10. The 'Good Enough' Team

 SECTION 4: EDUCATION AND TRAINING

 11. The Challenges of Educating Health Care Professionals
Epilogue Appendix A: Brief Description of Bowlby's Theory on Attachment
References