Ορθόδοξη Συμβουλευτική Ποιμαντική

 

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

Αλέξανδρος Μ. Σταυρόπουλος

ISBN: 978-960-527-696-6

Σελ. 280

 

 

 

 

Η Συμβουλευτική Ποιμαντική έχει ως στόχο να μελετήσει και να οικοδομήσει πάνω σε στέρεες βάσεις την ανθρωπολογία εκείνη, βάσει της οποίας θα συμβουλεύσει ποιμαντικά τον σύγχρονο άνθρωπο, καθώς και να επισημάνει τα σημεία εκείνα προς τα οποία θα αντιπαλαίσει: το χάος, το θάνατο την αρρώστια, τα πάθη.

Όλα δεν είναι δεδομένα. Χρειαζόμαστε μία ορθή εκτίμηση των στοιχείων της παραδόσεως και εκείνων που προσφέρονται από τις επιστήμες του ανθρώπου για να υιοθετήσουμε στάσεις και πρότυπα που θα αποβούν αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε συμβουλευτική ποιμαντική επικοινωνία, ακόμη και σε ειδικές περιπτώσεις τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν και να παρέμβουν κληρικοί, θεολόγοι καθηγητές αλλά και λαϊκοί συνεργάτες της Εκκλησίας.

Τα κείμενα αντιπροσωπεύουν την προσπάθεια για σφυρηλάτηση βασικών αρχών, στάσεων και ήθους μια συμβουλευτικής πρακτικής και υποδεικνύουν τη διαχρονικότητα της Ορθόδοξης Συμβουλευτικής Ποιμαντικής. Θίγονται ζητήματα όπως οι διαπροσωπικές σχέσεις, η διαφορετικότητα, αλλά και γενικότερα κοινωνικά θέματα όπως το περιβάλλον, η οικολογία, η τροφή καθώς και οι μορφές ασκήσεως της αγάπης στον σημερινό κόσμο.