19 Ιανουαρίου 2014 - Δεν πρέπει να νομίσουμε ότι ο Χριστός δεν θα μας θεραπεύσει

19 Ιανουαρίου 2014
Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου  

Δεν πρέπει να νομίσουμε ότι ο Χριστός δεν θα μας θεραπεύσει

Είπε ο  Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: 

«Ας φροντίσουμε … να πλησιάσουμε προς Αυτόν με αληθινή καρδιά, χωρίς να χάνουμε την ελπίδα για τη σωτηρία μας˙ διότι και η απελπισία είναι πανουργία της κακίας, και κάνοντας τον άνθρωπο να έχει στη θύμησή του τις αμαρτίες του, τον οδηγεί σε απόγνωση και σε αποχαύνωση, σε αμέλεια και ραθυμία, για να μην επιστρέψει και έρθει κοντά στον Κύριο και επιτύχει τη σωτηρία του, επειδή υπάρχει πολλή μεγάλη αγάπη από τον Κύριο για το ανθρώπινο γένος.»

Ο Όσιος Μακάριος συνεχίζει και λέει ότι δεν πρέπει να νομίσουμε ότι ο Χριστός δεν θα μας θεραπεύσει. Ο Χριστός «θεράπευσε παράλυτους, γιάτρεψε κάθε αρρώστια, ανέστησε νεκρούς που ήδη είχαν φθάσει στη φθορά και τον αφανισμό, κουφούς έκαμε ν΄ακούσουν, λεγεώνα ολόκληρη δαιμόνων έβγαλε μέσα από έναν άνθρωπο, και έκανε σώφρονα αυτόν που είχε μέσα του τόσο μεγάλη παραφροσύνη. Πόσο μάλλον λοιπόν ψυχή, που επιστρέφει προς Αυτόν και ζητάει το έλεος από Αυτόν και τον παρακαλεί για τη βοήθειά του, δε θα τη βοηθήσει να επιστρέψει κοντά του και δε θα τη φέρει στην ευφροσύνη της απάθειας, στην κατάσταση που να έχει κάθε αρετή, στην ανακαίνιση του νου, και δε θα τη μεταβάλλει σε υγιή κατάσταση, σε ανάβλεψη της διάνοιας και σε ειρηνικούς λογισμούς, μεταφέροντάς την από την κατάσταση της τυφλώσεως, της κωφώσεως και της νεκρώσεως, της απιστίας, της αγνωσίας και της αφοβίας του Θεού, στην κατάσταση που να ασκεί με σωφρονισμό την αρετή και να έχει καθαρή την καρδιά˙ διότι Αυτός που δημιούργησε το σώμα, Αυτός δημιούργησε και την ψυχή. Και όπως, όταν ήρθε στη γη, σ΄ αυτούς που τον πλησίαζαν και ζητούσαν βοήθεια και θεραπεία, πλουσιοπάροχα τους βοηθούσε με την αγαθότητά του σε ό,τι είχαν ανάγκη, σαν αγαθός και μοναδικός γιατρός, κατά τον ίδιο τρόπο παρέχει τη βοήθειά του και για τα πνευματικά ζητήματα.»

Ομιλία Πνευματική  ‘Δ
Φιλοκαλία (ΕΠΕ) Τόμος 7, σελ. 91-92