2 Φεβρουαρίου 2020 - Υπαπαντή - Υπομονετική Εμπιστοσύνη

2 Φεβρουαρίου 2020
Υπαπαντή

Υπομονετική Εμπιστοσύνη

Πάνω απ’ όλα να εμπιστευθείς το αργό έργο του Θεού.
Είμαστε αρκετά, εκ φύσεως ανυπόμονοι σε όλα για να φτάσουμε στο τέλος χωρίς καθυστέρηση.

Θα θέλαμε να παραλείψουμε τα ενδιάμεσα στάδια.
Είμαστε ανυπόμονοι στην πορεία μας να φτάσουμε σε κάτι που είναι άγνωστο, σε κάτι που είναι καινούργιο.

Αλλά όμως, ο νόμος της προόδου για όλα που γίνονται είναι να περάσουν μέσα από κάποια στάδια αστάθειας – και αυτό μπορεί να χρειαστεί πολύ χρόνο.

Έτσι νομίζω ότι συμβαίνει και με σένα˙ οι ιδέες σου ωριμάζουν σιγά-σιγά – άφησέ τες να αβγατίσουν˙ άφησέ τες να σχηματισθούν, χωρίς αναγκαστική βιασύνη. Μην προσπαθήσεις να τις πιέσεις, νομίζοντας ότι θα μπορούσες σήμερα (δηλαδή, εάν η χάρη και οι καλές καταστάσεις λειτουργήσουν υπέρ σου) να είσαι αυτό που ο χρόνος θα σε κάνει αύριο.

Μόνο ο Θεός μπορεί να πει τι θα γίνει αυτό το καινούργιο πνεύμα που σταδιακά διαμορφώνεται μέσα σου.
Δώσε την ευκαιρία στο χέρι του Κυρίου να σε καθοδηγήσει και αποδέξου την αγωνία που προκαλείται μέσα σου από την αβεβαιότητα και την ανολοκλήρωση.

Pierre Teilhard de Chardin