5 Μαΐου 2019
Κυριακή του Θωμά

Χριστός Ανέστη!
«Οὐκοῦν εἰσέλθετε πάντες εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου ὑμῶν»

Για να εισέλθουμε «εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου», χρειάζεται να αναζητήσουμε τον Αναστημένο Χριστό, να θελήσουμε με πόθο να Τον δούμε και να Τον γνωρίσουμε μέσα από μια «καλή απιστία», μια απιστία που προέρχεται από τις αντινομίες και τις αντιφάσεις της ζωής μας.   

Η αναζήτηση αυτή θέλει τόλμη και ειλικρίνεια, υπομονή και επιμονή, στηριγμένες στην προσμονή ότι θα δούμε τον Χριστό.  Θέλει μια άλλη λογική και δύναμη από αυτή που υπάρχει  στον κόσμο˙ μια εμπιστοσύνη σ’ Αυτόν ο οποίος σε μας είναι άγνωστος και ξένος αλλά συνάμα οικείος και προσιτός.    

Ο άγγελος στον τάφο Του μας λέει ότι θα συναντήσουμε τον Κύριο στην Γαλιλαία – μέσα από μια άλλη πραγματικότητα από  αυτή που ζούμε. Θα Τον συναντήσουμε  στο ανώι,  εκεί που μένουμε προσευχόμενοι, όπου οι θύρες είναι κλεισμένες ώστε να μην ακουστούν οι  θόρυβοι του κόσμου τούτου˙ στις αρρώστιες, στις φυλακές, στην ξενιτιά, στις βιοτικές δυσκολίες και δυσχέρειες˙ στην αγωνία για τη ζωή εν όψει του θανάτου. Κυρίως θα Τον συναντήσουμε και θα Τον γνωρίσουμε όταν προσφέρουμε όλο τον εαυτό μας ευχαριστιακά σ’ Αυτόν, ο οποίος, υπακούοντας στο θέλημα του Πατρός, σταυρώθηκε για μας και για τη σωτηρία του κόσμου.

Και όταν Τον συναντήσουμε, θα μας φανερώσει την αγάπη του Πατρός και την επίγνωση του Αγίου Πνεύματος. Θα αναγεννηθούμε με τη χάρη του Θεού και θα αναστηθούμε ως νέες υπάρξεις και ο καθένας μας θα είναι μια φαεινή λαμπάδα που μεταφέρει το φως και τη χαρά του Κυρίου.

+ΣΚ