Συμφιλίωση

Συμφιλίωση

«Η συμφιλίωση δεν είναι μια πράξη που έρχεται στο τέλος του συγκρουσιακού κύκλου. Πρέπει να αποτελεί το πλαίσιο που μας καθιστά ικανούς να διατηρούμε την ειρήνη και να αποφεύγουμε συγκρουσιακούς κύκλους οι οποίοι επαναλαμβάνονται με διαρκώς αυξανόμενη καταστρεπτική δύναμη». 

Ιουστίνος, Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπερι