8 Σεπτεμβρίου 2013 - Η Σημερινή Κατεύθυνση που Ακολουθεί η Γενετική

8 Σεπτεμβρίου 2013

Το Γενέθλιον της Υπεραγίας Θεοτόκου Δεσποίνης Ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας

Η Σημερινή Κατεύθυνση που Ακολουθεί η Γενετική

“Αυτό που συμβαίνει σήμερα με τη γενετική είναι ότι η κατεύθυνση που ακολουθεί στρέφεται περισσότερο στη «διόρθωση» της φύσεως και λιγότερο στην κατανόησή της. Άλλωστε, αυτό  είναι το σημείο που έχει ως βάση και αφετηρία ο έντονος προβληματισμός γύρω από τη διαχείριση της βιοτεχνολογικής καινοτομίας. Η ιδέα για «διόρθωση» της φύσεως και εξυπαρχής «κατασκευή» της γενετικής ύλης, που προβλήθηκε από τη βιοτεχνολογία, στοχεύει στην αυτοπραγμάτωση του ανθρώπου, η οποία βέβαια μπορεί να σημαίνει και την αυτοκαταστροφή του όταν ξεπερνά τα όρια της φύσεως και συνιστά ύβρι, με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου. Η νοοτροπία αυτή βρίσκεται σαφώς στον αντίποδα μιας  άλλης στάσεως ζωής, την οποία εισηγούνται οι Πατέρες της Εκκλησίας μας κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους λόγους των όντων. Αυτοί οι λόγοι, που είναι τα αγαθά θελήματα και εννοήματα του Θεού για τα όντα, αποτελούν τη μορφοποιητική αρχή των όντων. Γι’ αυτό, στην προγνωστική δύναμη του Θεού το κάθε ον «τω οικείω λόγω το τέλειον έχει»

νέστης Κεσελόπουλος,
Καθηγητής Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Από το βιβλίο Θεραπείαν Προσάγοντες