12 Φεβρουαρίου 2017 - Η απομόνωση του ασθενούς

12 Φεβρουαρίου 2017

Η απομόνωση του ασθενούς

Ένας τρόπος που ο άρρωστος απομονώνεται είναι, όταν δεν μπορεί να αγγίξει κανέναν και όταν  κανείς δεν μπορεί να τον αγγίξει. Γνωρίζοντας αυτό, ο Χριστός άγγιξε τους αρρώστους που θεράπευε, ώστε να τους απελευθερώσει από την απομόνωσή τους και να ανακουφίσει τα σώματα  και  τις ψυχές τους από κάθε άλγος. (Μκ 6:5, Λουκ. 4:40; 13:13). Γι΄ αυτό είπε και στους Αποστόλους ότι θα προβαίνουν σε επίθεση των χεριών τους πάνω σε αρρώστους και θα τους θεραπεύουν (Μκ 16:18). Έτσι και εμείς, προσευχόμενοι, τοποθετώντας τα χέρια μας πάνω στις κεφαλές των πιστών, πρέπει συνάμα να βρούμε τρόπους να αγγίξουμε και τις πονεμένες ψυχές όλων των ανθρώπων.