Πεντηκοστή - Κυριακή των Αγ. Πάντων - Το Άγιο Πνεύμα και τα λείψανα των Αγίων

Πεντηκοστή – Κυριακή των Αγ. Πάντων

Το Άγιο Πνεύμα και τα λείψανα των Αγίων

Πριν βαπτιστεί κανείς αποκαλείται «ο παλαιός άνθρωπος» και μετά την βάπτισή του «ο καινός άνθρωπος». Τώρα, το Άγιο Πνεύμα είναι η διαμένουσα Ψυχή του καινού ανθρώπου, και παραμένει, όχι μόνο κατά την διάρκεια της ζωής του σώματος, αλλά και μετά τον θάνατό του, όπου, στην περίπτωση των αγίων,  κάνει σημεία και θαύματα. Τα δε οστά των δικαίων, δηλαδή [τα λείψανα] των αποστόλων και μαρτύρων και πάντων των αγίων, παρόλο που δεν είναι έμψυχα - μα η ψυχή αποχώρισε στον θάνατό τους-  ακόμα έχουν το Άγιο Πνεύμα που παραμένει μαζί τους και μέσα τους και είναι Αυτός που πράττει σημεία και θαύματα δι’ αυτών. Και τα δαιμονικά πνεύματα πικροκράζουν εν όψει της δυνάμεως που είναι σ’ αυτά, οι  αρρώστιες δε φεύγουν  και οι ασθένειες αποδιώκονται.

Κείμενο του 5ου Αιώνος