Συνδιάσκεψη γιά τήν Πανδημία

Συνδιάσκεψη γιά τήν Πανδημία

Μέ τίς εὐλογίες τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ.κ. Βαρθολομαίου,
τό
Δίκτυο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στον Χῶρο τῆς Ὑγείας

θά ὀργανώσει διαδικτυακή Συνδιάσκεψη μέ θέμα:

«Ποιμαντική τῆς Ἐκκλησίας ἐν ἡμέραις Πανδημίας».

Δίκτυο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στόν Χῶρο τῆς Ὑγείας
8 Νοεμβρίου 2020