14 Δεκεμβρίου 2014 - Πριν ποιμάνουμε τους άλλους, πρέπει πρώτα να ποιμάνουμε τους εαυτούς μας με σωστό τρόπο

14 Δεκεμβρίου 2014

Πριν ποιμάνουμε τους άλλους, πρέπει πρώτα να ποιμάνουμε τους εαυτούς μας με σωστό τρόπο

Κατά τον Αγ. Συμεών τον Νέο Θεολόγο, πριν ποιμάνουμε τους άλλους, πρέπει πρώτα να ποιμάνουμε τους εαυτούς μας με σωστό τρόπο «ως ποίμνιο Χριστού, ως βασίλειο ιεράτευμα και να υποτάξουμε την σάρκα μας στο πνεύμα, ώστε να μην νικιέται μέσα μας το καλύτερο από το χειρότερο.»  Και σαν εισέλθουμε στον βυθό της ταπεινοσύνης και με δάκρυα συντριβής για τις αμαρτίες μας αποκτήσουμε πράο και γαλήνιο πνεύμα, σπλάγχνα οικτιρμού και συμπάθειας, τότε θα αποκτήσουμε και καθαρή καρδιά και θα δούμε το φως του Θεού, το ίδιο δηλαδή το Άγιο Πνεύμα να ενεργεί και να ομιλεί μέσα μας τα κρυμμένα μυστήρια της βασιλείας του Θεού. Πρώτα όμως, χρειάζεται με εσωτερική ειρήνη να συναρμόσουμε σε ένα φρόνημα τα χωρισμένα μέσα μας στοιχεία, ώστε να ειρηνεύσουμε και να αποκαταστήσουμε «τους εαυτούς μας δια του σώματος και της ψυχής αρμονικό όργανο σε ένα πνεύμα για τον Θεό»…  

Και όταν παρά τους αμέτρητους πειρασμούς, τις θλίψεις και τις συμφορές μείνουμε σταθεροί στον Χριστό και ανεχόμαστε τους διωγμούς, τις βλασφημίες, τις κατάρες, και υπομείνουμε τα πάντα χωρίς η σκέψη μας να πηγαίνει στο κακό, «διατηρώντας  το κριτήριό μας ασάλευτο από την αποβάθρα των αρετών», τότε θα φτάσουμε σε μια κατά Χριστόν ωριμότητα· στην τέλεια γνώση του Θεού και στην σοφία των λόγων και των μυστηρίων του παναγίου Πνεύματος. Την ώρα τούτη, θα παραδώσουμε τους εαυτούς μας ως εσχάτους δούλους για την ωφέλεια των συνανθρώπων μας κατά το κάλεσμα του Χριστού. «Εκείνος που θέλει να είναι πρώτος ανάμεσά σας να είναι δούλος και διάκονος όλων».

«Μέχρι ότου όμως δεν φθάσουμε σ’ αυτό με πολλούς αγώνες, ας ησυχάσουμε, παρακαλώ υποτασσόμενοι στους κατά Θεόν πατέρες μας και στον ίδιο τον Θεό που συνέχει τα πάντα, μετανοώντας καθημερινά και καθαριζόμενοι με τα κατά Θεόν δάκρυα, για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε τον Θεό, ο οποίος δεν ψεύδεται, αποδίδοντας τα υποσχεμένα σ’ εκείνους που τον αγαπούν και πραγματοποιούν τα θεία προστάγματά του.»  

Αγ. Συμεών ο Νέος Θεολόγος
Ηθικός Λόγος ΙΑ, 26,25