15 Μαρτίου 2015 - Ἡ μόνη μας ὑγεία εἶναι ἡ ἀρρώστια

15 Μαρτίου 2015

Ἡ μόνη μας ὑγεία εἶναι ἡ ἀρρώστια

«Ἡ μόνη μας ὑγεία εἶναι ἡ ἀρρώστια
Ἄν ὑπακοῦμε τή νοσοκόμα πού πεθαίνει
Πού ἡ ἀδιάκοπή της ἔγνοια δέν εἶναι ν᾿ ἀρέσει
Ἀλλά νά ὑπενθυμίζει τήν κατάρα, τή δική μας καί τοῦ Ἀδάμ,
Πώς γιά νά γιάνουμε, πρέπει ἡ ἀσθένειά μας νά ἐπιδεινωθεῖ.
Νοσοκομεῖο μας εἶναι ὁλόκληρη ἡ γῆ.»

T.S. Eliot
FOUR QUARTETS<
EAST COKER, IV
Από την εισήγηση του π. Θεοδόσιος Μαρτζούχος
στην έναρξη του
3ου Διεθνούς Συνεδρίου του Οικουμενικού Πατριαρχείου
για την Ποιμαντική Διακονία στον Χώρο της Υγείας
8 Οκτωβρίου, 2015, Ρόδος