16 Μαρτίου 2014 - Ο μετανοών έχει ανάγκη από βοήθεια

16 Μαρτίου 2014
Κυριακή του Αγ. Γρηγορίου Παλαμά

Ο μετανοών έχει ανάγκη από βοήθεια

«Ο άνθρωπος που μετανοεί με την ψυχή του δια της αγαθής προθέσεως και της αποχής από την αμαρτία φθάνει προς τον Θεό. Από την κακή όμως συνήθεια και τις προλήψεις τυραννούμενος νοερώς, απέχει ακόμη πολύ από τον Θεό, και αν πρόκειται να σωθεί, χρειάζεται μεγάλη από άνω ευσπλαχνία και βοήθεια. Γι’ αυτό και ο πατέρας των οικτιρμών συγκαταβαίνοντας προϋπάντησε [τον άσωτο υιό], τον αγκάλιασε και τον καταφίλησε… Έπειτα, παραγγέλλει να φέρουν και να σφάξουν ένα σιτευτό μόσχο και να τον παραθέσουν σε τραπέζι. Ο δε μόσχος είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο οποίος εξέρχεται μεν από τα κρυφά της θεότητος και από τον θρόνο που ευρίσκεται υπεράνω του παντός και όταν φάνηκε ως άνθρωπος επάνω στην γη θυσιάζεται ως μόσχος για χάρι ημών των αμαρτωλών και ως σιτευτός, δηλαδή ως άρτος, παρατίθεται σε μας προς βρώσιν.»

Αγ. Γρηγόριος Παλαμάς