17 Ιουλίου 2017 - Περί Ελπίδας

17 Ιουλίου 2017

Περί Ελπίδας

Η δύναμη της αγάπης είναι η ελπίδα, διότι με αυτή περιμένουμε το μισθό της αγάπης.

Η ελπίδα είναι «αδήλου πλούτου πλούτος», (δηλαδή πλούτος ενός πλούτου που δεν φαίνεται).

Η ελπίδα είναι ασφαλής απόκτηση θησαυρού πριν από την απόκτησή του.

Αυτή είναι ανάπαυση και ανακούφιση από τους κόπους. Αυτή είναι η θύρα της αγάπης. Αυτή φονεύει την απόγνωση. Αυτή εικονίζει εμπρός μας τα πράγματα που ευρίσκονται μακριά.

Έλλειψη της ελπίδας σημαίνει αφανισμός της αγάπης. Σ’ αυτήν είναι δεμένοι οι πόνοι, σ’ αυτήν είναι κρεμασμένοι οι κόποι, αυτήν περικυκλώνει το έλεος του Θεού.

Η ελπίδα γεννιέται από την γεύση και την εμπειρία των δώρων του Κυρίου. Διότι, αυτός που δεν τα γεύθηκε, έχει δισταγμούς.

Την ελπίδα την εξαφανίζει ο θυμός, διότι όπως λέει η Γραφή, «η ελπίδα δεν απογοητεύει» (Ρωμ. ε’5) ενώ «ανήρ θυμώδης ουκ ευσχήμων» (Παρμ. ια’ 25).

Αγ. Ιωάννου του Σιναϊτου,
Κλίμαξ
Εκδόσεις Ι.Μ. Παρακλήτου, 1978, σ. 377-378.