October 17, 2021 - Synaxis of the Holy Doctors

17 Οκτωβρίου 2021 - Σύναξις των Αγίων Ιατρών

Σύναξις των Αγίων Ιατρών

17 Οκτωβρίου 2021

Πατριαρχική Εγκύκλιος


Ακολουθία των Αγίων Ιατρών

Ἀπολυτίκιο
Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Ἰατρείας τὴν γνῶσιν, τῷ Θεῷ ὑποτάξαντες, καὶ τῇ ἐπιστήμῃ ἀγάπης, ἐν τοῖς ἔργοις δουλεύσαντες, ὡς ἔφη ὁ Χριστὸς εἰς ἑκατόν, ἐκτήσασθε τῶν πόνων τὸν μισθόν, εἰς αἰῶνας μαρτυρούμενοι Ἰατροί, τοῖς θαύμασι τῶν νοσούντων. Δόξα τῷ θαυμαστώσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ χαριτώσαντι, δόξα τῷ δωρουμένῳ δι᾽ ὑμῶν, πᾶσιν ἰάματα.