18 Ιανουαρίου 2015 - Στην τελευταία ανάλυση, ποιος είναι τρελός;

18 Ιανουαρίου 2015

Στην τελευταία ανάλυση, ποιος είναι τρελός;

Είπε ο αββάς Αντώνιος: «Θα΄ρθει εποχή, πού οι άνθρωποι θα φέρονται όπως οι παράφρονες. Και όταν θα βλέπουν κάποιον πού δεν θα συμπεριφέρεται ως παράφρων, θα τα βάζουν μαζί του και θα του λένε: "Εσύ είσαι τρελός", επειδή δεν είναι όμοιος μ΄αυτούς.