18 Ιουλίου 2020 - «Γιατί;»

18 Ιουλίου 2020

«Γιατί;»

Συμβαίνουν γεγονότα  στη ζωή μας που δεν περιμένουμε˙ απρόσμενες καταστάσεις που μπορούν να ανατρέπουν όλο το βίωμά  μας. Είναι τότε που ρωτάμε «Γιατί».

Αυτές οι καταστάσεις θυμίζουν την περίπτωση του ανθρώπου που είχε γεννηθεί τυφλός. 

«Καθώς πήγαινε στον δρόμο του ο Ιησούς, είδε έναν άνθρωπο που είχε γεννηθεί τυφλός. Τον ρώτησαν, λοιπόν, οι μαθητές του:

“Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε και γεννήθηκε αυτός τυφλός, ο ίδιος ή οι γονείς του;” 

Ο Ιησούς απάντησε: “Ούτε αυτός αμάρτησε ούτε οι γονείς του, αλλά γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθεί η δύναμη των έργων του Θεού πάνω σε αυτόν”»[1].

Με άλλα λόγια, ο Ιησούς δεν κοιτάζει πίσω για να δώσει μια εξήγηση βάσει μιας φιλοσοφικής, ψυχολογικής ή  ηθικής κοσμικής θεώρησης των πραγμάτων. Ούτε επιλέγει να πει ότι ο Θεός τιμωρεί τον τυφλό και τους γονείς του, επειδή αμάρτησαν[2]

Αντιθέτως, ο Ιησούς κοιτάζει μπροστά, για να δείξει τι θα κάνει ο Θεός, υποδεικνύοντας ότι «Όσο είμαι σε αυτόν τον κόσμο, είμαι το φως για τον κόσμο»[3]. Και στη συνέχεια θεραπεύει τον άνθρωπο.

Έτσι, την ώρα των συμφορών μας, να μην κοιτάζουμε πίσω, αλλά μπροστά, εκεί που είναι ο Ιησούς, με την ελπίδα ότι Αυτός θα μας φωτίσει στις συμφορές μας και θα μας θεραπεύσει. « Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας».[4]  


[1] Ιωάννου 9:1-3.

[2] Wright, N. T., God and the Pandemic, σ.17, Zondervan. Kindle Edition.

[3] Ιωάννου 9:5.

[4] Β Κορινθίους 6,2.      

Εὐχή εἰς λοιμικήν νόσον
(τοῦ νεωστί ἐνσκήψαντος κορωνοϊοῦ)
(Μεταφρασμένη σε 14 γλώσσες)
Νέες Μεταφράσεις στα Ισπανικά και στα Βουλγαρικά