19 Απριλίου 2019 - Πρόσμενε τον Κύριο!

19 Απριλίου 2019

Πρόσμενε τον Κύριο!

Αλήθεια, η ψυχή μου σιωπηλά προσμένει τον Θεό˙

     μόνο από Εκείνον έρχεται η σωτηρία μου.

Μονάχα Εκείνος είναι ο λίθος μου και ο σωτήρας μου˙

     θα μείνω ακλόνητος για πάντα.*

Μείνε υποταγμένος στον ΚΥΡΙΟ και πρόσμενέ τον με υπομονή˙

     να μην αγανακτείς για αυτόν που ευημερεί στον δρόμο του, για άνθρωπο που πράττει παρανομίες. **

Πρόσμενε τον ΚΥΡΙΟ, και φύλαξε τον δρόμο του,

     και θα σε υψώσει  για να κληρονομήσεις τη γη·***

Πιστεύω ότι θα δω την καλοσύνη του ΚΥΡΙΟΥ

    στη γη των ζώντων.

Πρόσμενε τον ΚΥΡΙΟ ·

   μείνε δυνατός, και άφησε την καρδιά σου να πάρει θάρρος·

   πρόσμενε τον ΚΥΡΙΟ!****

*Ψαλμός 62 (61):1-2    **Ψαλμός 37 (36) :7 

***Ψαλμός 37(36) :34 ****Ψαλμός 27(26) :13-14