20 Ιουλίου 2016 - Όταν προτιμάς τα πρόσκαιρα από την αγάπη

20 Ιουλίου 2016

Όταν  προτιμάς τα πρόσκαιρα από την αγάπη

«Αν εφαρμόζεις πράγματι την εντολή της αγάπης προς τον πλησίον, μη δείξεις ποτέ σ’ αυτόν πίκρα για οποιοδήποτε πράγμα σε λύπησε. Διαφορετικά είναι φανερό ότι προτιμάς τα πρόσκαιρα από την αγάπη και αυτά διεκδικώντας, πολεμάς εναντίον του αδελφού σου.»

Οσ. Μάξιμος ο Ομολογητής
Περί Αγάπης 3:15