Συμπεράσματα Συνδιάσκεψης

Συνδιάσκεψη του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την Πανδημία
«Η Ποιμαντική της Εκκλησίας εν ημέραις Πανδημίας»

Συμπεράσματα


Παρουσιάσεις

(ΕΔΩ)


Εὐχή εἰς λοιμικήν νόσον
(τοῦ νεωστί ἐνσκήψαντος κορωνοϊοῦ)

(Μεταφρασμένη σε 15 γλώσσες)