21 Ιουλίου 2013 - Ο φόβος του Θεού είναι δύο ειδών - Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής

21 Ιουλίου 2013

Ο φόβος του Θεού είναι δύο ειδών - Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής

«Ο φόβος του Θεού είναι δύο ειδών. Εκείνος που γεννιέται μέσα μας από τις απειλές της κολάσεως και κάνει να φυτρώνουν μέσα μας η εγκράτεια, η ελπίδα στο Θεό, η απάθεια και η συνέχεια κατά φυσική τάξη η αγάπη. Και ο φόβος που ενωμένος με την ίδια την αγάπη, και φέρνει πάντοτε στην ψυχή ευλάβεια, για  να μην καταλήξει σε καταφρόνηση του Θεού εξαιτίας της παρρησίας που δίνει η αγάπη.»

«Τον πρώτο φόβο τον εκτοπίζει η τέλεια αγάπη, γιατί η ψυχή που την έχει δεν φοβάται πλέον την κόλαση. Τον δεύτερο φόβο τον έχει, όπως είπαμε, η αγάπη ενωμένο πάντοτε μαζί της. Στον πρώτο φόβο ταιριάζει ο λόγος: « Με τον φόβο του Κυρίου απομακρύνεται καθένας από το κακό», και ο λόγος: «Αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου». Στο δεύτερο φόβο ταιριάζει ο λόγος: «Δε θα δοκιμάσουν στέρηση όσοι φοβούνται τον Κύριο».

Α΄ εκατοντάδα  περί αγάπης, 81, 82