Όταν ομιλή η Εκκλησία και όταν σιωπά - Οικ. Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Όταν ομιλή η Εκκλησία και όταν σιωπά
Οικ. Πατριάρχης Βαρθολομαίος

 Η Εκκλησία, όταν ομιλή, το πράττει διά να υπερασπισθή τον άνθρωπον. Επίσης ημπορεί να σιωπά διά τον ίδιον λόγον. Είναι αδύνατον όμως η Εκκλησία να παραμείνη αδρανής απέναντι εις την κραυγήν αγωνίας των "κοπιώντων και πεφορτισμένων" και εις τον στεναγμόν της κτίσεως, να σιωπήση όταν απειλήται ο "ελευθερία τετιμημένος" (Ι. Χρυσόστομος) άνθρωπος και ο κόσμος του. 

«Η Πρόκληση της Ορθοδοξίας»
Περιοδικό Νέα Ευθύνη, τχ. 15 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2013)

Αφιέρωση «Προκλήσεις για την Ορθόδοξη Εκκλησία στον 21ο αιώνα»