2η Συνεδρία – 2nd Session

2η Συνεδρία – 2nd Session

Συνδιάσκεψη του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την Πανδημία
Consultation of the Ecumenical Patriarchate regarding the Pandemic
2η Συνεδρία – 2nd Session
Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου – Wednesday December 30
2020
7 μ.μ. (ώρα Ελλάδος) - 7 p.m. (Athens Time)

«Φόβος και πίστη εν μέσω πανδημίας»
Ομιλητής: π. Σταύρος Κοφινάς

“Fear and Faith during a Pandemic”
Speaker: Fr. Stavros Kofinas

Πληροφορίες Συμμετοχής
For information to participate
pastoralhealth.ep@gmail.com