25 Ιανουαρίου 2015 - Μη συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους πιο ασθενείς ανθρώπους

25 Ιανουαρίου 2015

Μη συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους πιο ασθενείς ανθρώπους

«Μη  συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους πιο ασθενείς ανθρώπους, αλλά να αυξάνεις την αγάπη σου σύμφωνα με την εντολή. Γιατί με τη σύγκριση πέφτεις στο λάκκο της οιήσεως, ενώ με την αύξηση της αγάπης ανεβαίνεις στο ύψος της ταπεινοφροσύνης.»

Αγ. Μάξιμος ο Ομολογητής
Γ΄ Εκατοντάδα περί αγάπης: 14