27 Μαΐου 2017 - Το πρόβλημα του πόνου

27 Μαΐου 2017

«Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι γιατί ορισμένοι ευσεβείς, ταπεινοί, πιστοί άνθρωποι υποφέρουν, αλλά γιατί ορισμένοι δεν υποφέρουν». 

C.S. Lewis
Το πρόβλημα του πόνου