27 Ιουλίου 2014 - Αγ. Ιουστίνου Πόποβιτς

27 Ιουλίου 2014

«Η σκέψη μας για κάποιον άνθρωπο να εξελίσσεται σε προσευχή μας γι’ αυτό τον άνθρωπο. Αυτό είναι το χριστιανικό μας καθήκον.»

Αγ. Ιουστίνου Πόποβιτς