ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2018 - Ο πληγωμένος Νυμφίος αναζητά την πληγωμένη Νύμφη

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2018

Ο πληγωμένος Νυμφίος αναζητά την πληγωμένη Νύμφη

Ο πληγωμένος από αγάπη Νυμφίος -ο Κύριος και Βασιλεύς της Δόξης- αναζητά την πληγωμένη από αγάπη ανθρωπότητα -Νύμφη-. Την προσκαλεί να συμβιώσει δίπλα Του,  στη Βασιλεία Του, μια Βασιλεία που δεν έχει τέλος.  Εκείνος θα σηκώσει στους ώμους Του τα δικά της τα παθήματα, τους πόνους και τους καημούς, και θα θυσιάσει τον εαυτό Του για αυτήν, ώστε να μείνουν μαζί στην αιωνιότητα.  

Η δε Νύμφη, βλέποντας την αγάπη του Νυμφίου, συσταυρώνεται και συμπάσχει μαζί Του, αλλά και δοξάζεται μαζί Του, στη Βασιλεία Του. Διότι, όπως λέει ο Μακάριος ο Αιγύπτιος, δεν είναι δυνατό να απολαύσει κανείς τον γάμο, να αναπαυθεί και να βασιλεύσει μαζί με τον Βασιλέα στους απέραντους αιώνες, αν δεν περάσει δυσκολίες και δεν βαδίσει τον τραχύ, στενό και δύσκολο δρόμο που πέρασε πρώτα ο ίδιος ο Βασιλέας.