Σάββατο του Λαζάρου - Κυριακή των Βαΐων 2020 - Εσύ, τι απαντάς;

Σάββατο του Λαζάρου
Κυριακή των Βαΐων
2020

Εὐχή εἰς λοιμικήν νόσον
(τοῦ νεωστί ἐνσκήψαντος κορωνοϊοῦ)

Εσύ, τι απαντάς;

Μέσα σε  όλα αυτά που βιώνουμε σήμερα, όπου  ο θάνατος μας περικυκλώνει από παντού και «ἤδη ὄζει», έρχεται ο Χριστός, ο νικητής του θανάτου, και μας λέει,

«Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή˙ εκείνος που ζει κι πιστεύει σε εμένα, κι αν πεθάνει, θα ζήσει˙ και καθένας που ζει και εμπιστεύεται εμένα δεν θα πεθάνει ποτέ!»

Και μετά ερωτά τον καθέναν από μας: «Το πιστεύεις αυτό;»

Εσύ, τι απαντάς;