Πάσχα 2014 - 
Χριστός Ανέστη!

ΠΑΣΧΑ 2014

Χριστός Ανέστη!

«Τούτος ο τάφος δεν είναι τάφος
είναι των παθών σου το τέλος
η απολύτρωση

Τούτος ο τάφος δεν είναι τάφος
είναι η σωτηρία του κόσμου
και το δικαίωμα»

από το τραγούδι «Τούτος ο Τάφος»
του Άκη Πάνου  (1982)