Ἑλλάδα–Νέες Χῶρες

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

(Ἡ διοίκησις τῶν Ἐπαρχιῶν τούτων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἀνετέθη ἐπιτροπικῶς τῇ Ἁγιωτάτῃ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ἑλλάδος διὰ τῆς ἀπὸ 4ης Σεπτεμβρίου 1928 Πατριαρχικῆς καὶ Συνοδικῆς Πράξεως. )

 
Ἱερά Μητρόπολις Ἀλεξανδρουπόλεως 

Σεβ. Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ροδόπης, κ. Ἄνθιμος

Διοίκησις: Ἕδρα: Ἀλεξανδρούπολις.
Ταχ. Διεύθυνσις: Ἀνθίμειον Πολιτιστικόν Κέντρον, Πλαταιῶν & Ἀμφιπόλεως. Τ.Κ. 681 00.
Τηλ. Κέντρο (πρόθεμα 25510) 26359 καί 27853. Fax:25510-21.657. 
Ἐπισκοπεῖον Σαμοθράκης: 41.490. Fax: 89276..  

Ἱστοσελίδα: www.imalex.gr    

Ἀντιπρόσωπος στό Πατριαρχικό Δίκτυο γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στόν Χώρο τῆς Υγείας:

π. Ἰορδάνης Μουρβετίδης

 

Ἱερά Μητρόπολις Βεροίας καί Ναούσης

Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας καί Ναούσης, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Θετταλίας, κ. Παντελεήμων.

Διοίκησις: Ἕδρα· Βέροια, Μητροπόλεως 30 – Τ.Θ. 241. Τ.Κ. 59 100. Τηλέφωνα (πρόθεμα 23310): Μητροπολίτου: 72.622. Γραφείων: 22.510, 22.270, 72.317. Fax. 25275.

Ἱστοσελίδα: www.imverias.gr

Ἀντιπρόσωπος στό Πατριαρχικό Δίκτυο γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στόν Χώρο τῆς Υγείας:

π. Διονύσιος Συρόπουλος

 

Ἱερά Μητρόπολις Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου

Σεβ. Μητροπολίτης Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Δυτικῆς Μακεδονίας, κ. Δημήτριος.

Διοίκησις: Ἕδρα: Γουμένισσα, Ταχ. διεύθυνσις: Ἱ. Μονή Παναγίας (ἔνθα τό Ἐπισκοπεῖον). Τ.Κ. 613 00 – Γουμένισσα. Τηλ. (πρόθεμα 23430) Μητροπολίτου· 43.363. Πρωτοσυγκελλίας - Γραφείων· 43.333. Fax:20.535

Ἱστοσελίδα: www.imgap.gr

Ἀντιπρόσωπος στό Πατριαρχικό Δίκτυο γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στόν Χώρο τῆς Υγείας:

π. Δωρόθεος Πάπαρης

 

Ἱερά Μητρόπολις Γρεβενῶν

Σεβ. Μητροπολίτης Γρεβενῶν, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Νοτίου Μακεδονίας, κ. Σέργιος.

Διοίκησις: Ἕδρα· Γρεβενά, Τ. Κ. 511 00. Τηλέφωνα 24620: Μητροπολίτου - Γραφείων: 22.404. Fax: 28.919.

Ἀντιπρόσωπος στό Πατριαρχικό Δίκτυο γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στόν Χώρο τῆς Υγείας:


Ἱερά Μητρόπολις Διδυμοτείχου καί Ὀρεστιάδος

Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου καί Ὀρεστιάδος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Ροδόπης, κ. Δαμασκηνός

Διοίκησις: Ἕδρα• Διδυμότειχον, Τ.Κ. 683 00. Τηλέφωνα (πρόθεμα 25530): Μητροπολίτου: 22.900, Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου (25530) 22.901 – 22.902. Γραμματείας: 22901.  Fax: (25530) 22901.

Ἱστοσελίδα: www.imdos.gr  

Ἀντιπρόσωπος στό Πατριαρχικό Δίκτυο γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στόν Χώρο τῆς Υγείας:

π. Νικόδημος Σκλέπας