Το Πατριαρχικό Δίκτυο και το Ινστιτούτο του Αγ. Ιωάννου Δαμασκηνού στην Τρίπολη του Λιβάνου

5 Ιουλίου2013

Το Πατριαρχικό Δίκτυο και το Ινστιτούτο του Αγ. Ιωάννου Δαμασκηνού στην Τρίπολη του Λιβάνου   

Το Πατριαρχικό Δίκτυο έχει αποκτήσει επαφές με το Ορθόδοξο Ινστιτούτο του Αγ. Ιωάννου Δαμασκηνού του Πανεπιστημίου Balamand στην Τρίπολη του Λιβάνου.  Στην αλληλογραφία που ανταλλάχτηκε μεταξύ του Συντονιστού του Δικτύου και του καθηγητού του Τμήματος Ποιμαντικής και Γεν. Γραμματέως του Ιδρύματος π. Bassam Nassif οι δύο πλευρές εξέφρασαν την επιθυμία να εξετάσουν την δυνατότητα για περαιτέρω συνεργασία.