Πνευματικό Τριήμερο γιά τούς Ἰατρούς καί Ἐπαγγελματίες Ὑγείας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀτλάντας (5-7 Μάιου 2017)

Πνευματικό Τριήμερο γιά τούς Ἰατρούς καί Ἐπαγγελματίες Ὑγείας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀτλάντας (5-7 Μάιου 2017)

Σέ συνεργασία μέ τό Πατριαρχικό Δίκτυο, ὁ νέος Ἰατρικός  Ὅμιλος τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων της Ἱ. Μητροπόλεως Ἀτλάντας πραγματοποίησε ἕνα πνευματικό τριήμερο (Retreat) γιά τούς ἰατρούς καί ἐπαγγελματίες ὑγείας τῆς Μητροπολιτικῆς αὐτῆς περιφέρειας. Ὁ Σέβ. Μητροπολίτης Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιος κήρυξε τήν ἔναρξη τοῦ τριημέρου καί προσέφερε πλούσια πατρική φιλοξενία στούς προσκεκλημένους στό Κέντρο «ΔΙΑΚΟΝΙΑ» τῆς Μητροπόλεως, στήν πόλη Salem τῆς Νότιας Καρολίνα.   Στήν ἐκδήλωση συμμετεῖχαν περίπου 30 ἄτομα. Τό θέμα τοῦ τριημέρου ἦταν «Ἀπό τόν ἐπαγγελματισμό στήν πνευματικότητα».  Μέ τίς εὐχές καί εὐλογίες τῆς Παναγιότητός σας, ἡγήθηκα αὐτής τής προσπάθειας προσφωνώντας τρεῖς ὁμιλίες: 1) Ἐπαγγελματισμός στήν πνευματικότητα·2) Ἡ μοναξιά τοῦ ἀρρώστου καί τοῦ θεραπευτῆ· 3) Ἐλπίδα σέ αὐτούς πού μεριμνοῦν.   

Στόχος τοῦ Πατριαρχικοῦ Δικτύου εἶναι νά ὀργανωθοῦν τέτοιες ἐκδηλώσεις καί σέ ἄλλες Μητροπόλεις τοῦ Θρόνου. Ἤδη ἔχει προγραμματισθεῖ μία παρόμοια ἐκδήλωση στή Μητρόπολη Ἁγίου Φραγκίσκου τόν Φεβρουάριο, ὅπου καί ἐκεῖ θά ἱδρυθεῖ ἕνας ὅμιλος γιά Ὀρθοδόξους ἰατρούς καί ἐπαγγελματίες ὑγείας.