Εὐρωπαϊκό πρόγραμμα Leonardo Da Vinci καί Ἀννουσάκειο Ἴδρυμα

Εὐρωπαϊκό πρόγραμμα Leonardo Da Vinci καί Ἀννουσάκειο Ἴδρυμα

Το Αννουσάκειο Ίδρυμα της Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου , στα πλαίσια των διακρατικών συνεργασιών του  με εταίρους ομόλογους και σχετικούς με το αντικείμενο του φορείς από το εξωτερικό , εδώ και εννέα χρόνια αναπτύσσει δράσεις με ευρωπαϊκή διάσταση, σε θέματα υγείας και φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων.

Μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo Da Vinci  αναπτύσσει κοινές δράσεις, κάθε χρόνο, με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα: Horten Videregaende Skole, Bjorkelangen Videregaende Skole, Strommen Videregaende skole από την Νορβηγία και De la Gardie Gymnasium of Lidkoping από την Σουηδία. Στα πλαίσια μίας τέτοιας συνεργασίας, ομάδες σπουδαστών από τις προαναφερόμενες χώρες κάνουν πρακτική άσκηση για τρεις εβδομάδες, στον τομέα της νοσηλευτικής τέχνης, στον χώρο της ανοικτής και κλειστής περίθαλψης ηλικιωμένων. Παράλληλα συμμετάσχουν σε ένα πολιτισμικό πρόγραμμα, για την εξοικείωση τους με την παράδοση και την κουλτούρα του τόπου. Από την ελληνική πλευρά, ομάδες εργαζομένων φιλοξενούνται στις χώρες των εταίρων, με σκοπό την ξενάγηση τους σε ένα διαφορετικό προνοιακό σύστημα και την  ανταλλαγή γνώσης και τεχνογνωσίας.

Στο πρόγραμμα μαθητείας του Leonardo Da Vinci  προωθείται  το σχέδιο με τίτλο ‘Opening doors’ σε  συνεργασία με τo ‘Department of Upper Secondary Education, Vestfold county council’ της Νορβηγίας. Από το 2004 δύο απόφοιτοι νοσηλευτικής αποκτούν εργασιακή εμπειρία στο Αννουσάκειο Ίδρυμα, για τρεις μήνες, κάθε χρόνο, με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων τους, στο τομέα της περίθαλψης και φροντίδας ατόμων της τρίτης ηλικίας. Κατά την διάρκεια της διαμονής τους  απολαμβάνουν πολιτισμικές εκδηλώσεις , ώστε να έχουν μία γενικότερη κοινωνική αντίληψη του τόπου μας.

Από το 2008 έως το 2010 θα διαρκέσει το πρόγραμμα  ‘Quality in the exchange programs’ με έγκριση του Leonardo Da Vinci, μεταξύ 5 χωρών: της Νορβηγίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας και Ελλάδας . Στα πλαίσια μίας τέτοιας δράσης θα προσδιοριστούν σε ένα εγχειρίδιο τα κριτήρια ποιότητας που επιβάλλονται για την επιτυχή έκβαση ενός προγράμματος ανταλλαγών στον τομέα της εκπαιδευτικής απασχόλησης και εργασιακής εμπειρίας, μέσα από πέντε σεμινάρια.
Το 2008 υπήρξε συμμετοχή στο Congress of the European Network of elderly Care, στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Βερολίνο, που διοργανώθηκε από τον εκκλησιαστικό φορέα ‘Evangelishes Johannesstift’ με προνοιακή δραστηριότητα εντός και εκτός Γερμανίας. Υπήρξε η συμμετοχή αντιπροσωπειών από τις  ακόλουθες  χώρες: Γερμανία, Ελβετία, Δανία, Αυστρία, Νορβηγία, Σουηδία, Εσθονία, Τσεχία και Ελλάδα., οι οποίες πρότειναν καινοτόμες δράσεις διακονίας και προσδιόρισαν την επόμενη ετήσια συνάντηση στην Ελβετία.

Μεμονωμένες συνεργασίες έχουν αναπτυχθεί τα δύο τελευταία χρόνια με ομόλογους φορείς από την Αυστρία και το Βέλγιο.

π. Αντώνιος Αρετάκης,
 Διευθυντής του Αννουσάκειου Ιδρύματος Ι. Μ. Κισάμου & Σελίνου