Παναγία η Φιλανθρωπινή στην Σύνοδο της Εκστρατείας

Συμμετοχή του Ιδρύματος  Ορμύλιας, Κέντρου Κοινωνικής Συμπαραστάσεως, Ιατρικής Προλήψεως και Ερεύνης «Παναγία η Φιλανθρωπινή στην Σύνοδο της Εκστρατείας «Livestrong Global Cancer» στο Δουβλίνο

Βλέπε συμπέρασμα –abstract (PDF Format)