Τα Συμπεράσματα της 12ης Συνδιάσκεψης του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Ποιμαντική Διακονία στον Χώρο της Υγείας

1 Δεκεμβρίου 2012

Τα Συμπεράσματα της 12ης  Συνδιάσκεψης του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Ποιμαντική Διακονία στον Χώρο της Υγείας

Τα συμπεράσματα μαζί με όλο το χρονογραφικό της 12ης Συνδιάσκεψης του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Ποιμαντική Διακονία στον Χώρο της Υγείας, που πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία τον Ιούνιο του 2012 εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής αυτής οργάνωσης  (http://www.enhcc.eu/netherlands12_report.htm#statement). Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει παίξει πρωταρχικό ρόλο στην διοργάνωση και συντονισμό του Δικτύου.