Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Στις 3 Ιουλίου 2019, η ΑΘΠ, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, δέχθηκε σε ακρόαση τον π. Σταύρο Κοφινά, Συντονιστή του Πατριαρχικού Δικτύου για την Ποιμαντική Διακονία στον Χώρο της Υγείας στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης.  Ο π. Σταύρος ενημέρωσε τον Παναγιώτατο για τη συμμετοχή του στην πρόσφατη συνάντηση της Κεντρικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Ποιμαντική Διακονία στα Ιατρονοσηλευτικά Ιδρύματα, που έγινε στη Ρώμη τον παρελθόντα Ιούνιο. Συγκεκριμένα, του παρουσίασε τον σχεδιασμό της 16ης Συνδιάσκεψης του Ευρωπαϊκού Δικτύου, η οποία θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης τον Ιούνιο του 2020 (βλέπε αναφορά).

Επίσης, ο Παναγιώτατος ενημερώθηκε για τις προετοιμασίες του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την Ποιμαντική Διακονία στον Χώρο της Υγείας, που θα διεξαχθεί στη Ρόδο μεταξύ 7ης -11ης Οκτωβρίου 2020. Το Συνέδριο θα ασχοληθεί με τη διακονία προς το παιδί. Σε συνάρτηση με αυτό, ο Πατριάρχης ανέφερε την επιθυμία του να διεξαχθεί ένα Συνέδριο για την Ορθόδοξη νεολαία της Τουρκίας και παρακάλεσε το Πατριαρχικό Δίκτυο να συμβάλει σ’ αυτή την προσπάθεια.

Τέλος, ο Συντονιστής συνεχάρη τον Παναγιώτατο για τις εκλογές των νέων Αρχιεπισκόπων Αμερικής, Αυστραλίας και Θυατείρων, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των νέων Προκαθημένων και του Πατριαρχικού Δικτύου.

Δίκτυο του Οικουμενικού Πατριαρχείου
για την Ποιμαντική Διακονία στον Χώρο της Υγείας

10 Ιουλίου 2019