Ο Πατριάρχης Παρέθεσε Δείπνο για τους Παραπληγικούς

30 Ιουλίου 2013

Ο Πατριάρχης Παρέθεσε Δείπνο για τους Παραπληγικούς

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το εσπέρας της Δευτέρας, 29ης Ιουλίου, παρέστη κατά το παρατεθέν υπ’Αυτού δείπνον (iftar) εν τη εν Ataköy έδρᾳ Παραπληγικών Τουρκίας «Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği», ομιλήσας καταλλήλως.