2 Αυγούστου 2015 - Εσύ και οι ασθενείς

2 Αυγούστου 2015

Εσύ και οι ασθενείς

«Μη  συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους πιο ασθενείς ανθρώπους, αλλά να αυξάνεις την αγάπη σου σύμφωνα με την εντολή. Γιατί με τη σύγκριση πέφτεις στο λάκκο της οιήσεως, ενώ με την αύξηση της αγάπης ανεβαίνεις στο ύψος της ταπεινοφροσύνης.»

Αγ. Μάξιμος ο Ομολογητής
 Γ΄ εκατοντάδα περί αγάπης, 14