3 Μαρτίου 2013 - Ο αγώνας που χρειάζεται για να συντρίψουμε τον θάνατο - Μακάριος ο Αιγύπτιος

3 Μαρτίου 2013

Ο αγώνας που χρειάζεται για να συντρίψουμε τον θάνατο -
Μακάριος ο Αιγύπτιος

Δεν είναι μικρός ο αγώνας που χρειάζεται για να συντρίψουμε τον θάνατο. Λέει βέβαια ο Κύριος: «Η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας» (Λουκ. 17,21), βρίσκεται όμως κατά κάποιο τρόπο και ο θάνατος μέσα μας, ο οποίος μας πολεμά και μας αιχμαλωτίζει. Ας μην  υποχωρεί λοιπόν διόλου η ψυχή, μέχρις ότου νεκρώσει εκείνον που την αιχμαλωτίζει. Και τότε θα φύγει κάθε πόνος, λύπη και στεναγμός, γιατί θ’ αναβλύσει νερό στην διψασμένη γη και η έρημος θα γεμίσει πηγές υδάτων (Ησ. 41,18). Επειδή ο Κύριος υποσχέθηκε να γεμίσει την έρημο - καρδιά με ζωντανό νερό (Ησ.44,3)…    

Λόγοι σε 150 κεφάλαια (48)